Inkubator przedsiębiorczości

Unikatowym wyróżnikiem Concordia Design Wrocław na lokalnym rynku będzie prowadzony program inkubacyjny – przeznaczony głównie dla firm z branży ICT oraz branż kreatywnych.

Program adresowany jest zwłaszcza do startupów w początkowej fazie rozwoju (ideacja, konceptualizacja, MVP, dopasowanie do rynku).

Uczestnicy programu skorzystają z nowoczesnej infrastruktury Concordia Design Wrocław, ale przede wszystkim otrzymają dostęp do pakietu usług dopasowanych do ich potrzeb.

Przedstawicieli inkubowanych firm czekają warsztaty i szkolenia, a także spotkania z liderami wrocławskiego oraz międzynarodowego biznesu.

Dzięki udziałowi w projekcie założyciele i pracownicy startupów rozwiną swoje kompetencje w zakresie m.in. przywództwa, budowania zespołów, modelowania strategii biznesowej, projektowania produktu i prowadzenia efektywnej pracy projektowej czy zarządzania finansami

Naszą intencją jest pozyskanie jak najlepszych startupów do inkubacji. Dlatego proces selekcji będzie połączony ze wsparciem merytoryczne dla wielu projektów jeszcze w fazie wyboru, bazując na następujących kryteriach: ludzie, problem, unikatowość rozwiązania, skalowalność rozwiązania.

Początek programu: wiosna 2020

Więcej informacji wkrótce

Kontakt: m.karbowiak@concordiadesign.pl

Projekt pn. „Utworzenie Parku Biznesu wraz z inkubatorem przedsiębiorczości dla branży ICT” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

 

 

 

 

 

Firma

 

Pro Design” Sp. z o.o. , ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań

informuje o realizacji projektu pn.

Utworzenie Parku Biznesu wraz z inkubatorem przedsiębiorczości dla branży ICT

Celem projektu jest wsparcie rozwoju i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, poprzez utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w postaci Parku Biznesu wraz z inkubatorem przedsiębiorczości dla branży ICT.

Efektem realizacji projektu będzie:

  • utworzenie nowej instytucji wsparcia sektora ICT (inkubatora przedsiębiorczości),
  • uruchomienie pakietu usług wsparcia rozpoczęcia i rozwoju działalności gospodarczej, w tym wysokospecjalistycznych usług proinnowacyjnych (m.in. usługi doradcze świadczone początkującym firmom przy wdrażaniu nowych produktów lub usług, zmianie strategii, budowaniu silnej marki i przewag rynkowych, wdrażaniu strategii komunikacji). Zgodnie z przyjętą strategią usługi będą szczególnie dedykowane start up’om i firmom z branży MŚP znajdującym się na początkowym etapie rozwoju,
  • ułatwienie dostępu do innowacyjnego ekosystemu (środowiska),
  • ułatwienie transferu technologii od nauki do biznesu,
  • – sieciowanie środowisk związanych z ICT (duże firmy, startupy, uczelnie, mentorzy/specjaliści);

 

Całkowita wartość projektu – 28 718 079,91 zł

Kwota dofinansowania z UE – 15 999 999,76 zł